Данни за контакт с НАЦИОНАЛЕН ОРГАН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Ако желаете да се свържете с НАЦИОНАЛНАТА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Телефон на потребителя: 021/9551

Адрес: Букурещ, Aviatorilor Boulevard no. 72, сектор 1, пощенски код 011865

https://anpc.ro/articol/575/date-contact