ОБЩИ УСЛОВИЯ

Нашите правила и условия:

Намерете важна информация за покупки, направени в Eurbuy.ro тук.

1. Сключване на договора

Представянето на стоки в онлайн магазина не представлява правно обвързваща оферта, а само необвързващ онлайн каталог. С натискане на бутона "Поръчай и плати" подавате задължителна поръчка за стоките в пазарската количка. Щраквайки върху бутона „Поръчай и плати“, вие изрично потвърждавате, че ако приемем вашата поръчка, ще бъдете задължени да заплатите съответната покупна цена на поръчката. Потвърждението за получаване на поръчката се издава веднага след изпращане на поръчката и не представлява приемане на договора. Ние ще приемем вашата поръчка, като изпратим потвърждение на поръчката по имейл или като изпратим стоките в рамките на два дни.

Указания за отказ от договора
Право на отказ

По закон имате право да се откажете от този договор, без да посочвате причини, в рамките на 14 дни.

Срокът за отказ изтича след 14 дни от деня, в който вие или трето лице, различно от посочения от вас превозвач, влезете във физическо владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате (BOLINTIN-DEAL STR. INDUSTRIILOR 9 Област Гюргево, имейл:eurbuy.ro@gmail.com) за решението си да се откажете от този договор, като използвате недвусмислено заявление (напр. изпратено писмо по пощата, факс или имейл). Можете да използвате модела за теглене по-долу; използването му обаче не е задължително.

За спазване на крайния срок за отказ е достатъчно да изпратите съобщението относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ.

Последици от оттеглянето

Ако се откажете от този договор, ние ще възстановим всички плащания, които сме получили от вас, без разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, причинени от факта, че сте избрали метод на доставка, различен от най-евтиния стандартен метод за доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от датата, на която сме информирани за вашето решение да се оттеглите от този договор. Ние ще извършим това възстановяване, като използваме същия метод на плащане, използван за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се съгласили с други средства; във всеки случай няма да ви бъдат начислени такси в резултат на такова възстановяване. Можем да забавим възстановяването, докато не получим стоките обратно или докато не ни предоставите доказателство, че сте изпратили стоките обратно, което от двете настъпи по-рано.

Можете да изпратите обратно стоките или да ги предадете на DPD без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от датата, на която сте ни уведомили за отказа си от този договор. Срокът се счита за спазен, ако стоките бъдат изпратени обратно преди изтичането на 14-дневния срок.

Разходите за връщане в случай на дефект или неподходяща мярка се поемат от topchoice.

Вие носите отговорност само за намаляването на стойността на стоките в резултат на обработка, различна от необходимата за определяне на естеството, качествата и функционирането на стоките.

Край на инструкциите за теглене Примерен формуляр за теглене

Попълнете и изпратете този формуляр на адреса по-долу само ако искате да се откажете от договора:

имейл: eurbuy.ro@gmail.com

Аз/Ние ви информираме * с настоящото за моето/нашето оттегляне * от договора: относно продажбата на следните стоки*:
поръчано на */получено на*:

Име на потребителя(ите)
Адрес на потребителя(ите)
Подпис на потребителя(ите)

Дата

*само ако тази форма е нотифицирана на хартия

Изключения от правото на отказ:
В съответствие с чл. 16 от Наредба за извънредни ситуации бр. 34/2014 относно правата на потребителите при договори, сключени с професионалисти, правото на отказ не се прилага за договори за доставка на стоки, които не са предварително произведени и които изискват индивидуалния избор или определяне на потребителя или които са ясно персонализирани, както и договори относно доставка на запечатани стоки, които не са подходящи за връщане поради съображения за опазване на здравето или хигиена, ако са били разпечатани след доставката.

Право на връщане до 30 дни след получаване на стоката:
В допълнение към законното право на отказ, споменато по-горе, ние ви даваме 30-дневна гаранция за връщане