ОБЩИ УСЛОВИЯ

Нашите правила и условия:

Указания за отказ от договора
Право на отказ

1.По закон имате право да се откажете от този договор, без да посочвате причини, в рамките на 14 дни.

1.Срокът за отказ изтича след 14 дни от деня, в който вие или трето лице, различно от посочения от вас превозвач, влезете във физическо владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате (Str. Industrilor no. 9 Bolintin Deal, Giurgiu, 087015, имейл:eurbuy.ro@gmail.com) за решението си да се откажете от този договор, като използвате недвусмислено заявление (за например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете да използвате модела за теглене по-долу; използването му обаче не е задължително.

1.За спазване на крайния срок за отказ е достатъчно да изпратите съобщението относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ.

Последици от оттеглянето

1.се откажете от този договор, ние ще възстановим всички плащания, които сме получили от вас, без разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, причинени от факта, че сте избрали метод на доставка, различен от най-евтиния стандартен метод за доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от датата, на която сме информирани за вашето решение да се оттеглите от този договор. Ние ще извършим това възстановяване, като използваме същия метод на плащане, използван за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се съгласили с други средства; във всеки случай няма да ви бъдат начислени такси в резултат на такова възстановяване. Можем да забавим възстановяването, докато не получим стоките обратно или докато не ни предоставите доказателство, че сте изпратили стоките обратно, което от двете настъпи по-рано.

Можете да изпратите обратно стоките или да ги предадете на DPD без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от датата, на която сте ни уведомили за отказа си от този договор. Срокът се счита за спазен, ако стоките бъдат изпратени обратно преди изтичането на 14-дневния срок.

Разходите за връщане в случай на дефект или неподходяща мярка се поемат от topchoice.

Вие носите отговорност само за намаляването на стойността на стоките в резултат на обработка, различна от необходимата за определяне на естеството, качествата и функционирането на стоките.

Край на инструкциите за теглене Примерен формуляр за теглене

Попълнете и изпратете този формуляр на адреса по-долу само ако искате да се откажете от договора:

ул. Индустрилор № 9 Bolintin Deal, Гюргево, 087015

имейл: eurbuy.ro@gmail.com

Аз/Ние ви информираме * с настоящото за моето/нашето оттегляне * от договора: относно продажбата на следните стоки*:
поръчано на */получено на*:

Име на потребителя(ите)
Адрес на потребителя(ите)
Подпис на потребителя(ите)

Дата

*само ако тази форма е нотифицирана на хартия

  Изключения от правото на отказ:
  В съответствие с чл. 16 от Наредба за извънредни ситуации бр. 34/2014 относно правата на потребителите при договори, сключени с професионалисти, правото на отказ не се прилага за договори за доставка на стоки, които не са предварително произведени и които изискват индивидуалния избор или определяне на потребителя или които са ясно персонализирани, както и договори относно доставка на запечатани стоки, които не са подходящи за връщане поради съображения за опазване на здравето или хигиена, ако са били разпечатани след доставката.

  Право на връщане до 30 дни след получаване на стоката:
  В допълнение към законното право на отказ, споменато по-горе, ние ви даваме гаранция за връщане за период от 30 дни след получаване на стоките. Следователно можете да анулирате договора дори след изтичане на 14-дневния срок за отказ, като ни върнете стоките в рамките на 30 дни от получаването (периодът започва да тече в деня след получаването на стоките), стига стоките да са в оригиналния си вид. опаковка и са пълни и стига да не са използвани или повредени и стига да не са стоки, произведени по спецификации на потребителя или ясно персонализирани или стоки, които не са подходящи за връщане поради съображения за защита на здравето или хигиена (напр. бельо) ако са били разпечатани след доставката. Пратката е достатъчна за спазване на срока.

  Стоката трябва да бъде изпратена обратно на: Ул. Индустрилор № 9 Bolintin Deal, Гюргево, 087015.

  Договорената гаранция за връщане не засяга вашите законни права и претенции. По-специално, вашето законно право на отказ и вашите законни гаранционни права остават непроменени, при условие че стоките са в оригиналната си опаковка.

   

   1.Изпращане
   Доставките са само в Румъния. Стоките се освобождават само в количества, характерни за едно семейство или домакинство, а стоките се освобождават само за крайни потребители.

   1.Гаранция
   Ако доставените стоки имат очевидни материални или производствени дефекти, включително дефекти, произтичащи от транспортирането, моля, направете рекламация незабавно до нас или до служителя на превозвача, доставящ стоките. Неподаването на жалба обаче не засяга вашите законни права. За всички дефекти на закупени стоки, възникнали по време на законовия гаранционен срок, имате възможност да поискате стоките да бъдат приведени в съответствие, отстраняване на дефектите / нова доставка и - когато са изпълнени законовите изисквания - други искания за цена намаление или оттегляне от договор и, в случай на щети, включително възстановяване на щети и възстановяване на вашите разходи.

   1.Разходи за доставка
   Вашата поръчка, направена на topchoice, се изпраща с такса за доставка от 23 RON.

   1.Плащането
   Плащането може да се извърши с наложен платеж. Няма да се прилагат отстъпки при бързо плащане в брой. Запазваме си правото да предлагаме конкретни методи на плащане само за заявената доставка, например само методи за застраховане на нашия кредитен риск.

   Плащане в брой при доставка

   1.Заплащането на стоките се извършва в брой при доставка на пратката, в сумата, посочена във фактурата. В случай на теглене съгласно Раздел 2, възстановяването се извършва по банков път. За целта се нуждаем от вашите банкови данни, които могат лесно и сигурно да се съхраняват във вашия клиентски акаунт. Запазваме си правото да издадем ваучер, равен на стойност на върнатата стока, ако не въведете банковите си данни след многократни напомняния.

   Цени
   1.Нашите цени са изразени в RON и включват задължително ДДС.

   1Имотен резерв
   До пълно плащане стоките остават наша собственост.

   Алтернативно разрешаване на спорове
   Ние нито сме задължени, нито желаем да участваме в алтернативни процедури за разрешаване на спорове в потребителски арбитражни панели.

   Отказ от отговорност за интернет връзки на трети страни
   На нашите страници използваме интернет връзки, за да правим препратки към други интернет страници. За всички тези интернет връзки важи следното: Ние изрично декларираме, че нямаме влияние върху стила и съдържанието на свързаните страници. По този начин ние изрично се дистанцираме от цялото съдържание на всички свързани страници, принадлежащи на трети страни, и не твърдим, че такова съдържание е наше собствено. Това изявление ще се прилага за всички показани интернет връзки и за цялото съдържание на страниците, към които са направени връзките.

   Език на договора / съхранение на текст на поръчката
   Договорът се сключва на румънски език. Текстът на поръчката не се съхранява от нас и вече не е достъпен след приключване на процедурата по поръчка. Можете обаче да отпечатате текста на поръчката веднага след подаване на поръчката.

   1.Права върху снимки
   Всички права върху снимките принадлежат на Ecoblue Invest S.R.L. Използването им без изрично предварително одобрение не е разрешено.

   Идентификация на доставчика
   ул. Индустрилор № 9 Bolintin Deal, Гюргево, 087015

   Електронна поща: eurbuy.ro@gmail.com